سامانه پایان نامه
توضیحات

سامانه پایان نامه های دانشگاهی(سپند)

سامانه اتوماسیون پایان نامه ها با هدف اتوماسیون پایان نامه و رساله بر مبنای حذف فرم های کاغذی طراحی گردیده است.

این سامانه با بهره گیری از آخرین دستور العمل ها و آیین نامه های دانشگاه های سراسری و بصورت کاملا پویا در فرآیندها ورعایت جزئی ترین پیش نیاز های هر فرآیند و کلیه مراحل پایان نامه از ثبت پروپوزال تا تسویه دانشجو در این سیستم بصورت کاملا مکانیزه پیاده سازی گردیده است.

 

 • تعیین اساتید راهنمای دانشجو (راهنمای اول ، دوم، مشاور )
 • تعیین ظرفیت راهنمایی اساتید در سامانه به تفکیک رتبه اساتید و مصوبات هیات رئیسه در خصوص ظرفیت راهنمایی پایان نامه ها و رساله های دکتری
 • امکان تعریف اساتید ، دانشجویان ، دانشکده ها، گروه ها، نقش ها ، رشته های تحصیلی و ...
 • مدیریت سطوح دسترسی کاربران به سامنه بر اساس نقش ها
 • مدیریت دسترسی به گروههای تحصیلی و رشته ها
 • ثبت پروپوزال و مدارک ایران داک و حذف پروپوزال تا فرآیند تصویب پروپوزال در شورا
 • ارسال پروپوزال به داوری بصورت کارتابلی
 • انجام اصلاحات درخواستی داوران و اساتید راهنما  توسط دانشجو و بارگذاری مجدد پروپوزال
 • ارائه پروپوزال در شورای دانشکده جهت بررسی و تعیین نتیجه (تایید یا رد پروپوزال) و صدور و ارسال احکام قبولی پروپوزال به کارتابل اساتید
 • امکان تعریف و تخصیص اتوماتیک اعتبار برای انواع پروپوزال (نظری،تجربی، تقاضا محور و ...)
 • ارسال فایل مربوط به پروپوزال های مصوب به دفتر طرح و برنامه دانشگاه به صورت اتوماتیک جهت تخصیص اعتبار
 • امکان در خواست اصلاح یا تغییر عنوان پروپوزال توسط دانشجو
 • امکان پیگیری پروپوزال و رصد تمامی مراحل کارتابلی توسط دانشجو و کاربران سیستم (با رعایت سطوح دسترسی)
 • ارسال حکم قبولی پروپوزال به آموزش جهت درج در پرونده دانشجو
 • اعمال مصوبات شورای آموزش دانشگاه در خصوص تقویم آموزشی ، اخذ مجوز دفاع و بررسی اتوماتیک پیش نیاز های هر مرحله (اخذ تاییده ها ، فاصله زمانی بین فرآیندها و ...)
 • درخواست دفاع از پایان نامه یا رساله
 • استعلام از آموزش دانشکده و دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع
 • بارگذاری پایان نامه و پیش نیاز های آن بر اساس مقاطع تحصیلی و الزامات هر مقطع
 • ارسال پایان نامه / رساله به داوران
 • پوشش داور داخلی و خارجی
 • صدور احکام داوری و حکم دفاع از پایان نامه / رساله
 • هماهنگی زمان و مکان جلسه دفاع
 • ارسال اطلاعات جلسات دفاع در سایر سامانه های دانشگاه (پورتال و ...)
 • بارگذاری فرم ارزیابی دفاع
 • مدیریت دستآوردهای پایان نامه / رساله
 • ارسال اطلاعات لازم جهت ثبت نمره و سایر موارد به آموزش
 • تسویه دانشجو (بارگذاری فایل نهایی پایان نامه / رساله ، اخذ تاییده ایران داک ، تولید اتوماتیک فایل قابل چاپ با امضای اساتید ،ارسال به کتابخانه دانشکده و کتابخانه مرکزی و ..)
 • محاسبه حق الزحمه داوران و حق التحقیق اساتید در بخش مالی دانشگاه
 • تعیین ضریب حق التحقیق برای پایان نامه / رساله های دارای دستاورد (مقاله ، قرارداد و ..)

 

ویدئوها
تعیین اساتید راهنمای پروپوزال پیشنهاد استاد رهنما توسط دانشجو تعیین داوران پروپوزال
درخواست دمو