CRM صنایع پتروشیمی
توضیحات

CRM چیست؟

در کسب وکار امروزی، کسب رضایت مشتری و تأمین خواسته‌های او، نقش حیاتی در اهداف سازمان دارد و به عبارتی کلید رشد کسب وکار در به دست آوردن رضایت مشتری است. بنابراین در سازمان‌ها لزوم ایجاد واحد یکپارچه مرتبط با امور مشتریان ضروری است. ارزش واقعی یک سیستم CRM کمک به سازمان‌ها در تحقق اهداف استراتژی مرتبط با مشتری و بهبود ارتباط با مشتریان جهت سود بردن طرفین است.

نرم افزار CRM شرکت مبین رسا یک راهکار قدرتمند جهت مدیریت ارتباط با مشتری است که برای واحدهای فروش، انبار جامدات ، انبار مایعات ، لجستیک ، تامین خوراک ، حراست و خدمات‌رسانی به مشتریان  صنایع نفت وگاز طراحی شده است. راهکار CRM نفت وگاز به طور خاص و سفارشی جهت بهبود اثربخشی و کارایی واحدهای فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش این صنعت طراحی شده است.

کاتالوگ ها
ویدئوها
مشتریان طرف قرارداد
درخواست دمو